top of page

acadèmia de porters

"La teva passió és la porteria."

Des de l'Academy Total Football oferim una escola global per porters especialitzada i creada principalment per potenciar els mètodes d'entrenament i optimitzar el rendiment dels nostres joves porters.Ens centrarem en donar als nostres porters les eines necessàries per resoldre les necessitats reals del joc i als elements que el conformen. Fomentarem el creixement dels nostres porters a traves de la comprensió i no de la imposició, per tal d'establir criteris que consolidin el desenvolupament i aprenentatge d'aquests.

 

Una de les nostres principals característiques és la flexibilitat dels tipus d'entrenament.

Des de entrenaments amb grups reduïts de 3 porters, a entrenaments individuals, ja siguin amb porters que estan en etapa de iniciació a porters que busquen una millora immediata de rendiment.

 

COM SÓN ELS ENTRENAMENTS?

Entrenaments de 45 minuts de màxim rendiment, ja sigui amb grups reduïts o entrenament individual.

 


objectius a assolir:


- Millora del rendiment a la competició.


- Potenciar les seves habilitats.


- Entendre l'error com a part del procés.


- Esforç i sacrifici.


 

CONCEPTES BÀSICS

Millora de totes les habilitats bàsiques del porter en funció de la seva edat i nivell.

COMPRENSIÓ DEL JOC

Entrenaments que tenen com a objectiu crear un entorn d'aprenentatge òptim per al porter.

ASPECTES CONDICIONALS

Cuidarem aspectes com la velocitat de desplaçament, la potencia, coordinació, agilitat, equilibri, etc.

ASPECTES PSICOLòGICS

Treballarem sobre les diferents gestions emocionals com l'error, l'èxit, la pressió, etc.

bottom of page